datmolux - moderní koncepce veřejného osvětlení

PASPORTIZACE MAJETKU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Firma DATmoLUX a.s. zajišťuje pasportizaci majetku veřejného osvětlení. K této činnosti využívá vlastní software SW DATMO RVO, modul GIS. Na rozdíl od ostatních systémů, které vycházejí hlavně z geodetického zaměření bodů a nějaké popisné části k těmto bodům, náš software je cíleně vyvíjen pro potřeby veřejného osvětlení a jeho kabelové sítě. Zejména ve větších aglomeracích jsou kabelové sítě „živým“ organismem, který se může v rámci údržby různě přepojovat. Modul GIS tak eviduje nejen všechny rozvaděče RVO, ale i rozpínací skříňky, nebo dělící body. Dále zahrnuje i prvky přímo nesouvisející s veřejným osvětlením, jako jsou reklamní tabule na sloupech, nebo samostatně stojící osvětlené panely, zapojené do sítě veřejného osvětlení.

Vlastní pasportizace se provádí na mobilním klientovy systému SW DATMO RVO. Vychází se z každého kabelového vývodu rozvaděče RVO a prochází všechny prvky na kabelu i se všemi odbočkami. Každý prvek má popsány technické parametry a je doplněn fotodokumentací. Je – li k dispozici znalost historické pokládky kabelu, lze ho zavést tak, aby se odlišil od části, která byla položena historicky jinak. Toto lze využít při rozhodování, jestli kabel v případě poruchy pouze opravit, nebo ho celý nahradit.

pasportizace

KONTAKTUJTE NÁS

DATmoLUX a.s.
Nováčkova 27, 614 00 Brno

IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100