datmolux - moderní koncepce veřejného osvětlení

SOFTWARE RVO DATMO RVO

GIS – PASPORTIZACE DAT

Modul GIS umožňuje sběr dat o majetku veřejného osvětlení a umístění do mapového podkladu. Mapový podklad může být jak rastrového, tak i vektorového formátu. Pořízení dat lze provést přímo v terénu do mobilního zařízení, např PDA s GPS systémem. Pomocí synchronizace s dispečerským PC lze udržovat aktuální stav databází a mapového podkladu.

GIS – PASPORTIZACE DAT

Každý prvek v systému SW DATMO RVO má jednoznačné označení (číslo GIS), základní informace (GIS), popis technických parametrů, elektroschema, on-line odečet aktuálního stavu prvku (umožňuje-li to HW výbava prvku) a životopis údržby.

GIS – PASPORTIZACE DAT

ELS - ELEKTROSCHÉMATA

Modul elektroschémat umožňuje zobrazení elektrického propojení kabelové sítě. Kontroluje integritu sítě po každé změně zapojení a umožňuje vypočítat zatížení jednotlivých kabelových vývodů i celých rozvaděčů RVO.

ELS - ELEKTROSCHÉMATA

MODUL ON-LINE

Modul On-line zajišťuje zobrazení informací o reálném stavu jednotlivých prvků VO. Pokud jsou rozvaděče RVO a jednotlivá svítidla vybaveny elektronikou ze stavebnice DATMO je možno z dispečerského počítače sledovat jejich reálný provozní stav. Modul zajišťuje zobrazení alarmních hlášení a provádí jejich archivaci.

MODUL ON-LINE
MODUL ON-LINE
MODUL ON-LINE

MODUL ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Modul řízení údržby se skládá z evidence hlášení o poruchách, tvorbě pracovních příkazů na odstranění těchto poruch a vyplnění pracovních výkazů o provedení práce dle příkazu. Hlášení o poruchách lze zavést na základě informací od občanů, nebo automaticky převést ze seznamu alarmů z modulu On-line. Modul je koncipován tak, aby vždy nadřízený pracovník kontroloval a potvrzoval doklady svého podřízeného.

MODUL ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Vytvoření všech typů dokladů není podmínkou a záleží jen na organizační struktuře firmy a způsobu organizace údržby. Výsledkem je pracovní výkaz, který obsahuje i náklady na jeho provedení. Tyto náklady jsou pak podkladem pro modul EKO.

Modul řízení údržby se skládá z evidence hlášení o poruchách, tvorbě pracovních příkazů na odstranění těchto poruch a vyplnění pracovních výkazů o provedení práce dle příkazu. Hlášení o poruchách lze zavést na základě informací od občanů, nebo automaticky převést ze seznamu alarmů z modulu On-line. Modul je koncipován tak, aby vždy nadřízený pracovník kontroloval a potvrzoval doklady svého podřízeného.

MODUL ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

EKO – MODUL

EKO (ekonomická nadstavba) umožňuje vyčíslování nákladů na údržbu veřejného osvětlení. Podmínkou je stanovení ceníku produktů a služeb. Čím je ceník podrobnější, tím je výsledný efekt přesnější. V rámci „Pracovního výkazu“ pracovník údržby zanese do systému materiál, časovou délku výkonu a případně hodinovou sazbu za techniku (automobily, plošiny, atd.) Uložením takto vyplněného „Pracovního výkazu“ se částka eviduje a lze ji využít ke statistikám a zobrazení trendů. Ceník výkonů a služeb je možno importovat v tabulkové formě z různých účetních a skladových programů.

EKO – MODUL

KONTAKTUJTE NÁS

DATmoLUX a.s.
Nováčkova 27, 614 00 Brno

IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100