datmolux - moderní koncepce veřejného osvětlení

STAVEBNICE DATMO

Stavebnicí DATMO nazýváme množinu všech prvků vyvinutou firmou DATmoLUX a.s. pro oblast veřejného osvětlení. Prvky umožňují vzájemnou komunikaci a kooperaci tak, aby se technologie dala modelovat jak pro zákazníky z malých obcí, tak pro velké aglomerace. Základem je řídící jednotka CPU DATMO RVO, nebo CPU DATMO 2018. Tyto slouží jako „Master“ pro spolupráci se zbylými prvky stavebnice. Napájení všech prvků stavebnice je zajištěno libovolným zálohovaným zdrojem +12V ss. Ve stavebnici je nabízen zdroj OVZ DATMO, nebo OVZ2018.

stavebnice datmo

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CPU DATMO RVO

Řídící jednotka CPU DATMO RVO je základním prvkem stavebnice DATMO. Je určena pro sběr a zpracovávání dat z rozvaděčů pro veřejné osvětlení. Plného využití je dosaženo v standardních rozvaděčích RVO od firmy DatmoLUX a.s. Nastavení parametrů jednotky je možno provést z panelu pomocí tlačítek, nebo pomocí obslužného programu Dloader, který je určený pro vyškolené pracovníky.

CPU DATMO RVO je napájena napětím +12/+24V ss,1A.. Pro zobrazení dat je použit LCD display o rozměrech 128 x 64 bodů. Funkční režimy jsou voleny pomocí tlačítek s. Pro práci v jednotlivých režimech je určeno multifunkční tlačítko v pravé části jednotky. Nachází-li se rozvaděč ve stavu, který jednotka CPU vyhodnotí jako chyba, rozsvítí se dioda LED „Err“ v pravé horní části jednotky. Rozměr jednotky je 250 x 110 x 60 mm a je možno ji umístit na lištu DIN.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CPU DATMO RVO

ZDROJ OVZ DATMO

Zdroj OVZ DATMO je univerzální zdroj napájení +12V ss (max.5A). Je vytvořen pro napájení prvků stavebnice DATMO v rozvaděčích RVO od firmy DATmoLUX a.s. Zdroj je určen i pro napájení radiomodemu, který při max. vysílacím výkonu může odebírat až 3,5A. Zálohování zdroje je z BAT 12V/12Ah. Zdroj umožňuje její bezobslužnou údržbu.

Zdroj OVZ DATMO má 8 samostatně jištěných napájecích okruhů 12V. 6 okruhů (150mA)je určeno pro napájení ostatních prvků stavebnice DATMO a 1 okru(3,5A) je speciálně určen pro napájení komunikačního pojítka. Každý okruh má vlastní jištění pojistkou a indikaci stavu pojistky pomocí LED. Zdroj je vybaven dvěma konektory (RJ) pro připojení na páteřní linku RS485. Pod krytem v levé části zdroje se skrývá port infra a USB. Tytjsou určeny pro servisní účely.

ZDROJ OVZ DATMO

SNÍMAČ PROUDŮ SPP DATMO

Snímač průtoku proudů od firmy DATmoLUX a.s. je určen pro bezkontaktní měření proudů jdoucích do kabelů veřejného osvětlení. Je navržen jako samostatná jednotka, kterou je možno připojit k modemu GSM, nebo je možno připojit snímač na linku RS485 jako na sběrnici a komunikovat s nadřízenou jednotkou. Snímač je navržen hlavně pro spolupráci s ostatními prvky stavebnice DATMO. Např. CPU DATMO RVO a UNIpanel.

Snímač je napájen napětím +12V/+24V ss, 1A. Obsahuje 18 (9) měřících obvodů pro měření proudů v rozmezí 0,2 – 50A. (Jedná se o 6 kabelů o třecfázích) Měřené hodnoty jsou digitalizovány s krokem měření 200mA. Na čelním panelu SPP jsou tlačítka „TEST“ a „MASKA“. Tlačítko „TEST“ slouží okamžité kontrole všech měřících obvodů. Tlačítko „MASKA“ slouží k uložení referenčních hodnot proudů do paměti SPP. Aktuální hodnoty proudů se pak porovnávají s referenčními a případné nesrovnalosti se vyhodnocují jako nestandardní stavy proudu v síti veřejného osvětlení. Rozměry SPP jso350x70x60 mm. Do rozvaděče se SPP montuje na lištu DIN, která je připevněna do montážní klece, nebo montážní desky.

SNÍMAČ PROUDŮ SPP DATMO

CPU DATMO KN

Jednotka komunální nadstavby je vyvinuta speciálně do sestavy DATMO pro sběr dat, které přímo nesouvisejí s provozem veřejného osvětlení. Jedná se odečet dalších podružných elektroměrů a možnost sledovat 8 libovolných binárních vstupů a spínat 8 binárních výstupů, které mohou spínat přímo cívky stykačů 230V stř..Vstupy jsou určeny pro sledování stavu spínacích prvků přes jejich pomocné kontakty. Každý výstup je možno řídit samostatnýkalendářem. Toto je možno využít při řízení slavnostního osvětlení, které je nezávislé na osvětlení veřejném a do rozvaděče RVO je přivedeno samostatným kabelem. CPU DATMO KN má vlastní (vnitřní) zdroj napájení 220V/+12V ss. Může být použit jako nezávislé osminásobné spínací hodiny. Jednotka má dva sériové porty. USB pro komunikaci se SW Dloader a RS 485 (páteřní linka) pro komunikaci s ostatními prvky sestavy DATMO. USB port lze nahradit portem IRDa, který je umístěn pod krytkou na levé straně.

CPU DATMO KN

DC-2 DATMO

Systém DATMO Control je jednoduchý systém ovládání „inteligentních“ elektronických předřadníků s řídící linkou pro přepínání výkonu svítidla. Systém se skládá z jednotky DATMO DC-2 umístěné v rozvaděči VO a libovolného počtu jednotek DCD/2 umístěných ve svítidle. Jednotka DATMO DC-2 může být řízena buď z nadřízené jednotky CPU DATMO RVO ze stavebnice DATMO, nebo může být osazena vlastní řídící částí CPU DATMO DC-2, která obsahuje roční kalendář a kalendáře pro přepínání dvou skupin přijímačů DCD/2 umístěných ve svítidle. Prvek DCD/2, který je umístěný s předřadníkem ve svítidle má buď „binární výstup pro přepínání výkonu svítidla, nebo „analogový“ výstup (0 -10V ss) kde lze úroveň výkonu svítidla nastavit pomocí přepínače DIP. Dále lze použíprvek DCD/2 s bezpotencionálním kontaktem pro obecné použití.

DC/2 DATMO
DCD/2
DCD/2 DIP
DCD-R/2

KONTAKTUJTE NÁS

DATmoLUX a.s.
Nováčkova 27, 614 00 Brno

IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100