datmolux - moderní koncepce veřejného osvětlení

SYSTÉM Radiocontrol INDOOR

DATmoRadioControl

DATmoRadioControl je námi vyvinutý systém bezdrátového řízení osvětlení s rychlou návratností investic díky výměně stávajících svítidel a regulaci osvětlení LED. Tento systém přináší celou řadu výhod, které lze shrnout do několika oblastí:

Instalace

 • výměna původního svítidla za svítidlo s řízením je jednoduchá a nevyžaduje změnu stávající elektroinstalace tzv. kus za kus
 • v případě potřeby je možné postupné uvedení svítidel do provozu
 • zásadní výhodou je možnost nastavení systému dle individuálních potřeb zákazníka
 • systém osvětlení je modulární, takže ho lze kdykoli rozšířit dle potřeb klienta
 • odpadá investice za speciální řídicí HW, bez PLC apod.
DATmoLUX - osvětlení hal a vnitřních prostor

Výstupy systému

 • součástí zakázky je vizualizace a monitoring světelné soustavy
 • klient průběžně získává výstupy, které vyhodnocují veškeré provozní parametry
 • základem je měření spotřeby jak jednotlivých svítidel, tak celé soustavy
 • kromě spotřeby získáváme informace o době provozu, době svícení a aktuálním příkonu
 • kromě samotných svítidel vyhodnocujeme také okolní podmínky, jako například měření teploty, kvality a vlhkosti ovzduší
 • výstupem z těchto informací je pak grafické znázornění parametrů soustavy a dosažených úspor
 • v případě jakéhokoli problému přichází alarmní hlášení, které nás upozorní na případnou poruchu svítidla či přenosu dat

Ovládání systému

Společnost DATmoLUX systém nastaví dle požadavků klienta. Změny v nastavení systému na základě aktuálních potřeb klienta jsou jednoduché a může je provádět zákazník sám.

Co ovládáte?

 • řazení svítidel do sekcí a tvorba scén podle změn výrobních technologií a linek, skladových prostor apod.
 • uživatelská možnost tvorby nasvětlovacího plánu
 • automatická tvorba nasvětlení prostor dle výrobního plánu (např. z Microsoft Dynamics)
 • správa uživatelů a přístupových oprávnění
 • regulace osvětlení podle příspěvku denního světla – senzor měření intenzity světla
 • regulace osvětlení podle přítomnosti a pohybu osob – senzor pohybu
 • možnost manuálního ovládání celé světelné soustavy, jejích částí i jednotlivých svítidel

Jak systém ovládáte?

 • bezdrátový ovladač – tlačítko, RFID karta nebo čip
 • možnost ovládání přes webový prohlížeč (mobil, tablet, touch panel, PC)
 • provoz ve volném frekvenčním pásmu, 868MHz(916MHz) – 62 kanálů, bezpečná šifrovaná komunikace
 • bezdrátové senzory a ovládací prvky – provoz ve volném frekvenčním pásmu
 • možnost vzdálené správy

DATmoRadioControl pracuje v mesh síti, takže je odolné vůči ztrátě informací, vůči rušení a poruchám, a je vhodné pro členité a měnící se prostory.

Součásti systému:

 • SW k řízení a vizualizaci (Linux, Windows)
 • Gateway (koncentrátor)
  • bezdrátový modul pro řízení světla
  • bezdrátové senzory a ovládací prvky
DATmoLUX - osvětlení hal a vnitřních prostor
DATmoLUX - osvětlení hal a vnitřních prostor
DATmoLUX - osvětlení hal a vnitřních prostor

KONTAKTUJTE NÁS

DATmoLUX a.s.
Nováčkova 27, 614 00 Brno

IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100